ประเภทธุรกิจ

- red bean, black bean in syrup     - banana paste, in syrup - local and imported - customized products   ผลิตภัณฑ์ไซรัปกลิ่นต่างๆ ที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้ (pasteurized non - fruit products) - ท็อปปิ้ง ช็อกโกแลต, คาราเมล, มาร์ชมาลโลว์ (topping chocolate

อาหารเกษตรแปรรูป

รับซื้อข้าวโพด

จำหน่าย เมล็ดข้าวโพดพรีเมียม, เกรด A จากสหรัฐอเมริกา วัตถุดิบพร้อมตู้และ อุปกรณ์ในการทำข้าวโพดคั่ว

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

รับซื้อข้าวโพด

ผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

จำหน่ายป๊อปคอร์น แบรนด์ การ์เร็ต ป๊อปคอร์น

แปรรูปข้าวโพด