ประเภทธุรกิจ

(strawberry, rasberry, mango, blueberry) - ผลไม้ สตอเบอร์รี่, บลูเบอร์รี่, แครนเบอร์รี่, ผลไม้เล็ก ๆ , แอปเปิ้ล (fruit base strawberry, blueberry, cranberry, mixed berry, apple) - local flavours - ruam mitr base (lod chong + corn + jack fruit)     - taro custard, paste, dice in

อาหารเกษตรแปรรูป

รับซื้อข้าวโพด

จำหน่าย เมล็ดข้าวโพดพรีเมียม, เกรด A จากสหรัฐอเมริกา วัตถุดิบพร้อมตู้และ อุปกรณ์ในการทำข้าวโพดคั่ว

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

รับซื้อข้าวโพด

ผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

จำหน่ายป๊อปคอร์น แบรนด์ การ์เร็ต ป๊อปคอร์น