ประเภทธุรกิจ

ราคากระบอกเก็บความเย็น, กระบอกเก็บความเย็น, Condom, Stubby, Beer box Kooziebeer ที่สวมขวดเก็บความเย็น กระบอกใส่เบียร์, กระบอกใส่แก้วน้ำ, ปลอกใส่เบียร์,ปลอกเก็บความเย็น,ปลอกใส่ขวดน้ำ ปลอกใส่แก้วน้ำ โรงงานผลิตกระบอกเก็บความเย็น สั่งผลิตกระบอกเก็บความเย็น กระบอกเก็บความเย็น ราคาถูก โรงงานผลิตกระบอกใส่เบียร์

บริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (chiller) และหอหล่อเย็น (cooling tower) รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอ aquatreat bio product for industrial water system ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการพัฒนาไปสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว green industry เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและใสใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

โรงงานผลิตกระบอกเก็บความเย็น บริษัท พีแอนด์พี โพลีกรุ๊ป จำกัด รับออกแบบ สั่งทำที่สวมขวดเก็บความเย็น กระบอกสวมกระป๋องเบียร์ ปลอกสวมกระป๋องเบียร์ ปลอกเก็บความเย็น ปลอกสวมขวดน้ำ สั่งผลิตกระบอกเก็บความเย็น กระบอกเก็บความเย็น ราคาถูก โรงงานผลิตกระบอกสวมเบียร์กระป๋อง โรงงานผลิตปลอกสวมขวดเบียร์