ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าฝ้ายทุกชนิด

เสื้อสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

จำหน่ายผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม

ผ้าฝ้าย

ขายผ้า

จำหน่ายของที่ระลึก,ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

จำหน่ายผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้ายสำเร็จรูป

ขายปลีกส่ง ผ้าทอ ผ้าฝ้าย