ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าฝ้ายทุกชนิด

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม

ผ้าฝ้าย ผ้าไหม

ผ้าฝ้าย

ขายผ้า

เสื้อสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

จำหน่ายของที่ระลึก,ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

จำหน่ายผ้าฝ้าย