ประเภทธุรกิจ

พ.ศ.2554 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จดทะเบียนรับรอง สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย โดยมี พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ เป็นนายกสมาคมอย่างเป็นทางกร ในฐานะองค์กรกีฬามวยสากลแห่งชาติ ภายใต้การเป็นสมาชิกของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) และสมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย (เอเอสบีซี) อย่างเป็นทางการ

เป็นสโมสรฟุตบอล

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล

เป็นสโมสรกีฬาในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สมาคมเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.) ตั้งอยู่ที่สนามกีฬายิงปืนหัวหมาก

สมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ สถาบันที่ดูแลและควบคุมการชกมวยสากลในระดับโลก

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์