ประเภทธุรกิจ

เรือเอกฮันเตอร์ ผู้ช่วยทูตทหารเรืออเมริกัน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขึ้นโดยได้รับฉันทานุมัติจาก ผู้แทนสโมสร/สมาคมทุกคนที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคม และได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจให้ก่อตั้งได้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491

พัฒนาบุคลากรกีฬาปีนหน้าผาของประเทศให้มีปริมาณ และสมรรถนะที่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนา การแข่งขันและการเติบโตทางการกีฬาของประเทศ

พ.ศ.2554 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จดทะเบียนรับรอง สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย โดยมี พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ เป็นนายกสมาคมอย่างเป็นทางกร ในฐานะองค์กรกีฬามวยสากลแห่งชาติ ภายใต้การเป็นสมาชิกของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) และสมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย (เอเอสบีซี) อย่างเป็นทางการ

เป็นสโมสรฟุตบอล

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรบริหารหลักระดับประเทศสำหรับกีฬามวยอาชีพในประเทศไทย องค์กรนี้ทำหน้าที่จัดอันดับนักมวยแชมป์ประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลในวงการมวยอีกด้วย

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สมล.)

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้าที่กำกับดูแลนักกีฬา การฝึกซ้อม สนามแข่งขัน การจัดแข่งขันภายในประเทศ และการส่งนักกีฬาทีมชาติแข่งขันในระดับนานาชาติ

สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์