ประเภทธุรกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งนำเทคโนโลยีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยเปิดและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ

เครื่องประดับเงินแท้, แหวน, สร้อย, เครื่องพระบูชาทองเหลือง, เครื่องประดับสตรี, หินอัญมณี, งานปฏิมากรรมทำด้วยบรอนด์, บทสวดมนต์ต่างๆ ไทย-บาลี, อินเดีย, ธิเบต, ซีดี, ดนตรีบำบัด, ดนตรีไทยเดมต่างๆ

ผลิตสินค้าประเภทงานฝีมือตามออร์เดอร์

สินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึก กระเป๋าทำจากผ้า

จำหน่ายอลูมิเนียมลายไทย