กลุ่มดอกไม้ใบยาง

ที่อยู่
24 หมู่ 6 บ้านปากล่อ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
โทรศัพท์