ประเภทธุรกิจ

ผลิตและนำเข้า เครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเจียมพัฒนาพลังงานเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ Guascor, เครื่องมือวัดและควบคุม ,ระบบบำบัดน้ำ, น้ำมันหล่อลื่น พร้อมบริการอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขาย, เครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า, ก๊าซ, ชีวภาพ, เครื่องมือวัดและควบคุม, ระบบบำบัดน้ำ

บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ กระแสไฟฟ้าจากชีวภาพ

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ และจัดจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ชนิดต่างๆ ทีมีคุณภาพจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ เช่น solar charge controller , inverter , deep cycle battery , โคมไฟถนน led

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Emulsion (ประหยัดน้ำมันเตา),Ozone System (ระบบโอโซน) และเป็นที่ปรึกษาทางด้านประหยัดพลังงาน.

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ และจัดจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ชนิดต่างๆ ทีมีคุณภาพจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ เช่น Solar Charge Controller , Inverter , Deep CycleBattery , โคมไฟถนน LED

บริหารจัดการเรื่องการลดใช้พลังงาน

ออกแบบระบบและให้คำปรึกษาด้านพลังงานทดแทน

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รับอบรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

บริการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กับหน่ายงานรัฐวิสาหกิจและบริการรถโฟร์วีลไดรฟ์ให้เช่า