ประเภทธุรกิจ

ส่งออกแป้งมันสำปะหลัง, นำเข้าผงชูรส

โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง นครราชสีมา ฟู้ดเกรด ตรา CDS ขายส่งบรรจุถุงกระสอบขนาดใหญ่ 1,000 กก., 850 กก., 500 กก. และ บรรจุถุงขนาดเล็ก ขนาดน้ำหนัก 50 กก., 25 กก. และ 20 กก. สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และสำหรับอุตสาหกรรผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง ผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในอ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมการผลิตกาว, อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ผู้ผลิตจำหน่ายแป้งมันดัดแปร ให้กับอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ เช่น ก๋วยเตี๋ยว เบเกอรี่ ซอส ผลิตภัณฑ์นม อาหารแช่แข็ง ไส้กรอก ขนม ลูกชิ้นปลา อาหารกระป๋อง และรับผลิตแป้งตามสูตร สเปคที่ลูกค้าต้องการ ด้วยกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ภายใต้มาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL และ ISO 9001

บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Super High Grade) และแป้งมันสำประหลังดัดแปร ที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ เพื่อส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ก่อตั้งปี 2530 ทุนจดทะเบียน 56 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปร Modified starch หรือสตาร์ชแปรรูป, แป้งมันสำเร็จรูป, แป้งดิบ Native Tapioca Starch

บริษัท สตาร์ช โพรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ผลิต ผสมแป้ง ผลิตภัณฑ์จากแป้งทุกชนิด และการขายส่งอาหารประเภทต่าง ๆ

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น แป้งมันสำปะหลัง - ส่งออก ในเขตหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง โงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง การผลิตแป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับกระบวนการผลิตและออกแบบโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง