ประเภทธุรกิจ

ศูนย์บริการ ตัดซอย ปั๊ม ครบวงจรจำหน่าย เหล็กซิลิคอน เหล็กขาว เหล็กเคลือบ และเหล็กอื่น ๆ แผ่น ม้วน ขนาดตามสั่ง EI CORE และ Motor Coreบริการ ตัดซอยตามขนาดที่สั่ง เหล็กขาว EG สังกะสี เหล็กเคลือบ และโลหะอื่นๆฟิล์ม กระดาษฉนวน ฯลฯ ม้วนด้วยเครื่องอัตโนมัติบริการปั้มโลหะต่างๆ และปั๊มชิ้นงานตามสั่ง

เป็นผู้นำเข้าแผ่นเหล็กซิลิคอนประเภท CRGO electrical Steelจากผู้ผลิตหลายประเทศ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแกนเหล็ก สำหรับหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆ ซึ่งใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย โรงผลิตไฟฟ้า ฯลฯบริการตัดแผ่นเหล็ก ซอยเหล็ก เพื่อใช้เป็นแกนเหล็กในหม้องแปลงไฟฟ้า

ผลิตเหล็กซิลิคอน