ประเภทธุรกิจ

ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

งานพลาสติกขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์

ตั้ง model พลาสติก

ผลิตเม็ดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมสัตว์

ฉีดขึ้นรูปพลาสติก