ไทยดับเบิ้ล อินเจ็กชั่น

ที่อยู่
33/90 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์