ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ เช่น แผ่นตะกั่ว กระจกตะกั่ว ฉากตะกั่ว เสื้อตะกั่ว และอื่นๆ จำหน่าย อุปกรณ์สำหรับห้องเอ็กซเรย์ เช่น ตู้อ่านฟิล์ม ตู้อบฟิล์มเอ็กซเรย์ และอื่นๆ จำหน่ายและรับซ่อม เครื่องเอ็กซเรย์ เตียงเอ็กซเรย์ เสายึดหลอดเอ็กซเรย์ หลอดเอ็กซเรย์ และอื่นๆ

"จำหน่ายแผ่นตะกั่วกันรังสี,ติดตั้งก่อสร้างห้อง เอ็กซเรย์,กระจกกันรังสี,ประตูห้องเอกซเรย์,ตกแต่งห้องเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด,ตกแต่งคลินิกและโรงพยาบาล"

รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่

ศูนย์เอกซ์เรย์

เครื่องเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์

ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

บริการซ่อม และนำเข้า อะไหล่เครื่องฉายเอ็กซ์เรย์

จำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา เครื่องฉายและเครื่องใช้เอกซเรย์

Sorry, we can't find เครื่องฉายและเครื่องใช้เอกซเรย์ in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.