ประเภทธุรกิจ

รถยนต์อู่ซ่อม ซ่อมไดนาโมรถยนต์ แบตเตอรี่ GSจำหน่ายแบตเตอรี่ GS เปลี่ยนแบตเตอรี่

บริการตรวจสอบ,วิเคราะห์,ซ่อมแซม,แก้ไขปัญหา,ระบบไฟฟ้ารถยนต์,ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์,ระบบไฟฟ้าตัวถัง,งานไวริ่งระบบสายไฟฟ้ารถยนต์

ผู้เชี่ยวชาญการผลิตหลอดไฟ LED และให้บริการเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน จำหน่ายหลอดไฟ LED ทั้งภายในและนอกอาคาร

ผู้จัดจำหน่าย ติดตั้งและวางระบบบริการระบบไฟส่องสว่างแอลอีดีของผลิตภัณท์ AOD 

จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์, ซ่อมไดนาโม ระบบไฟรถยนต์

ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ ของใหม่และเซียงกง รับซ่อมไฟฟ้ารถยนต์

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟตกแต่งรถยนต์ ไฟซีน่อน และบริการติดตั้ง

บริการทำไฟซีนอน

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทปกาว/ตัวแทนจำหน่าย กาว

แปรงถ่านสำหรับรถยนต์และเครื่องมือไฟฟ้า