ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไม้-เหล็กของห้องสมุด ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งห้องสมุด ออกแบบแปลน จัดทำบัตรรายการครบชุด, รับสอนการซ่อมหนังสือแบบต่างๆ, รับปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานห้องสมุด

อุปกรณ์ห้องสมุด

ซ่อมดูแลผลิตภัณฑ์ในห้องสมุด

อุปกรณ์ห้องสมุด

จำหน่ายสมุด หนังสือ

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องเขียนในห้องสมุด

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสมุด