ประเภทธุรกิจ

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสุล แรงต่ำ

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์

นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์สำหรับระบบสายส่งแรงสูง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำและหม้อแปลงไฟ

อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ-แรงสูง

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงสูง

อุปกรณ์ท่อ, อุปกรณ์ล่อเป้า, อุปกรณ์จับสายไฟ

อุปกรณ์ท่อ, อุปกรณ์ล่อเป้า, อุปกรณ์จับสายไฟ