ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงานทุกประเภทและระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกชนิด

จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

ประกอนกิจการโรงงานผลิต จำหน่ายแรงดันไฟฟ้าสูง-ต่ำ แผงควบคุมวงจรไฟฟ้าฯ

รับออกแบบ ควบคุม และติดตั้งระบบไฟฟ้า และจำหน่ายอุปกรณ์

บริการงานก่อสร้างสายส่งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ งานระบบเคเบิ้ลใต้ดิน

รับเหมาวางระบบไฟฟ้าปะปา

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

อุปกรณ์สำหรับไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง, เทรดดิ้ง, รับผลิตสินค้าตามแบบตู้ไฟ, รางไฟระบบกันฟ้าผ่า

รับติดตั้งเสาสัญญาณ