ประเภทธุรกิจ

ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

จำหน่ายปลีกระบบไฟฟ้า และนำเข้าระบบไฟฟ้าแรงสูง

รับทำงานจากการไฟฟ้าบางเขน(เกี่ยวกับไฟฟ้า)

จัดหา จำหน่าย ติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำทุกประเภท

ให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง