ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันเตา ฐานหิน แก๊ส ในโรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน

ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเพิ่มสมรรถนะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เกือบทุกประเภท

นำเข้าสารเร่งน้ำมัน

ขุดเจาะน้ำมัน

จำหน่ายเครื่องประหยัดน้ำมันและเครื่องกำจัดแมลง

ขุดเจาะน้ำมัน