ประเภทธุรกิจ

  ติดตั้งอุปกรณ์และระบบปั๊มน้ำมันองค์กร ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน ถังน้ำมันเบนซิน/ดีเซล gasoline / diesel fuel tank   ติดตั้งปั๊มดูดน้ำมัน fuel pumps พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการดูดน้ำมันขายป้องกันการทุจริตน้ำมัน   ติดตั้งระบบวัด/มิเตอร์วัดน้ำมัน

จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันเตา ฐานหิน แก๊ส ในโรงงานอุตสาหกรรม

นำเข้าสารเร่งน้ำมัน

ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเพิ่มสมรรถนะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เกือบทุกประเภท

อุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน

ขุดเจาะน้ำมัน

จำหน่ายเครื่องประหยัดน้ำมันและเครื่องกำจัดแมลง

ขุดเจาะน้ำมัน