ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในองค์กร DataCenter,Server,Cisco infrastructure,WirelessLAN,LAN,VoIP,Fax Software,GPS Tracker,Fleet Management,CCTV,IP CAM,Computer Component,Ink

ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเรื่อง Heat tracing ในระบบ process จำหน่าย Brodie Flow meter, อุปกรณ์ควบคุมระบบการไหล, อุปกรณ์ควบคุมของเหลวล้นออกจากถัง Emco Wheaton ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีคอล

หจก.ไฮเทคเพาเวอร์ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทำความร้อน, ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม, เครื่องมือห้องปฏิบัติการ, อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุม พร้อมทั้งรับและส่งสอบเทียบเครื่องมือวัดรับรอง Certification ISO/IEC 17025 ทางทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบและจัดหาสินค้าตามลูกค้าต้องการ

ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และจำหน่ายอะไหล่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอื่นๆ

จำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมระบบการทำงานเครื่องจักร อุปกรณ์แสดงผล อุปกรณ์ลม อุปกรณ์ไฮดรอลิค

นำเข้า และติดตั้ง ควบคุมเครื่องมือวัด ระบบออโตเมชั่น คอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรม

รับต่อเติมบ้าน อาคาร ห้องแถว รับสร้างบ้านอาคาร

เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านระบบจำลองสภาพแวดล้อมและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความร้อน เทคโนโลยีระบบปรับอากาศ และเทคโนโลยีเภสัชกรรม