ประเภทธุรกิจ

เป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เอ็นจีโอ

องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนาอาชีพ

องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การการกุศล

องค์กรเอกชนช่วยเหลือผู้อพยพ

องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / International Organization

เป็นองค์กรพัฒนาในเครือขององค์การสหประชาชาติ ภารกิจหลักได้แก่ สนับสนุนผลักดันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยูเอ็นดีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 177 ประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ท้าทายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก