ประเภทธุรกิจ

สำนักงานใหม่ เชิงสะพานลอยข้ามแยก สวนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ใกล้กับโครงการปาล์มสปริงคันทรีโฮม มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่วไป และให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ การค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ

เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Alibaba.com และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์บนระบบ Alibaba เชิงลึกอบรมแบบกึ่ง Workshop มุ่งให้กับผู้ประกอบการ ที่ต้องการค้าขายผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com ใช้ฟังก์ชันในระบบทั้งฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันวิเคราะห์ขั้นสูง Global Gold Supplier

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

การค้าต่างประเทศ บริการจัดประชุมสัมมนา

ข้อมูลให้สมาชิกการค้า

หอการค้าพาณิชย์

เอกสาร OC รับเอกสารไปต่างประเทศ