บริษัท อีทัช จำกัด

หมวดหมู่ : หอการค้า

ที่อยู่
อาคาร 7 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
Line ID
@eTouch
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00
พิกัด
13.778705, 100.560215

สินค้าและบริการ

เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Alibaba.com และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีหลักสูตรระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์บนระบบ Alibaba เชิงลึกอบรมแบบกึ่ง Workshop มุ่งให้กับผู้ประกอบการ ที่ต้องการค้าขายผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com ใช้ฟังก์ชันในระบบทั้งฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันวิเคราะห์ขั้นสูง Global Gold Supplier แนะนำกระบวนการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ