ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายออกแบบ-ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย,ระบบป้องกัน อันตรายจากฟ้าผ่า,ระบบควบคุมแสงสว่าง, ระบบดับเพลิง,ประตูอัตโนมัติ,เครื่องกรองน้ำ, ประตูบานเลื่อน-สวิง, ประตูบานม้วน, ประตูโรงรถ, แผงกั้นรถยนต์, ระบบเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ

, สัญญาณกันขโมย, เครื่องดับเพลิง

รับออกแบบ-ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบล่อฟ้า เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ detector อุปกรณ์ แบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉินยี่ห้อ sunny, ซิลเวอร์ ให้เปลี่ยนและเพิ่มเป็น บริการตรวจสอบและบำรุงรักษา รับออกแบบ-ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบสายล่อฟ้า เป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ detector แบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉินยี่ห้อ

ออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันไฟไหม้ ออกแบบระบบดับเพลิง และ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเตือนอัคคีภัย เตือนไฟไหม้ ไฟอราม ไฟอลาม ระบบ sound system , ระบบ matv ยินดีให้ให้บริการ วางระบบดับเพลิง

Fire Alarm System Lighting Protection System Protection Equipment ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำหน่ายท่อวาล์ว

บริษัท วี ที เอส เทคโนโลยี จำกัด จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง และ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงแก้ไขระบบ สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบตรวจจับ เครื่องตรวจจับควัน ตัวจับความร้อน ไฟอลามส์ สัญญาณกันขโมย สัญญาณเตือนภัย ตรวจับการเคลื่อนไหว งัดแงะ ระบบภาพ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ จอภาพ เครื่องถ่ายทอด

ออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันไฟไหม้ ออกแบบระบบดับเพลิง และ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเตือนอัคคีภัย เตือนไฟไหม้ ไฟอราม ไฟอลาม ระบบ sound system , ระบบ matv ยินดีให้ให้บริการ วางระบบดับเพลิง

ดวงพรสวรรค์ อิเลคทริค ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย สินค้าระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ สัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมบริการวาง ระบบติดตั้ง ซ่อมบำรุง หัวล่อฟ้า ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล อินเตอร์คอม ป้ายบอกทางหนีไฟ ป้ายไฟฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง

จำหน่าย ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเสียงประกาศ ระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจจับควัน ระบบประกาศ แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ไฟไหม้, ระบบเสียง, เครื่องตรวจจับควัน, ระบบประกาศ, ระบบเสียง

ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบกล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง เครื่องไฟฉุกเฉิน ระบบล่อฟ้า ระบบปั้มน้ำดี ระบบปั้มน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า