ประเภทธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซ๊ซี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์รับบริการถ่ายเอกสาร ทั้งย่อ-ขยายเอกสาร ถ่ายขาว-ไข ฟิล์มขนาดใหญ่ ปริ้น Print สแกน Scan ถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ถ่ายพิมพ์เขียว ถ่ายสำเนา ถ่ายแผนที่ ซีร็อกซ์ Xerox พล็อต PLOT AUTOCAD-SCAN ถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ ขนาด A4-A3 ด้วยเครื่องถ่ายเอกระบบดิจิตอลที่มีคุณภาพและทันสมัย

ศูนย์ถ่ายเอกสารขนาดใหญ่-พิมพ์เขียว เข้าเล่มครบวงจร ตรายาง Plot Auto Cad-Scan-Print out ถ่ยเอกสารสี โรเนียว ดิจิตอล นามบัตร การ็ดเชิญ Scan-Print, Copyprint เข้าเล่ม เคลือบพลาสติก

ถ่ายเอกสารสีขนาดใหญ่ a4 ถึงใหญ่กว่า a0,พิมพ์เขียว, เข้าเล่มพบครึ่งทากาว,ย่อขยาย, ถ่ายไข,ถ่ายฟิล์ม,ถ่ายไมโครฟิล์ม, พล๊อตแบบออโต้แคด,พรินท์สีขนาด ใหญ่,ย่อขยายภาพสี,สแกนสี-ขาวดำ a4-a0,ลงซีดี,ตรายาง,นามบัตร, การ์ดเชิญ,ผ้าป่า,ใบปลิว,โบรชัวร์, โรเนียวสี,เข้าเล่มปกหนังพิมพ์ทอง, เคลือบพลาสติกขนาดใหญ่, บริการ

รับถ่ายเอกสารและรับผลิตสิ่งพิมพ์

ศูนย์ถ่ายเอกสาร

ศูนย์ถ่ายเอกสาร

รับถ่ายพิมพ์เขียว ทั้งถ่ายย่อ-ขยาย แบบแปลนความเร็วสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่ทันสมัย

รับถ่ายพิมพ์เขียว ทั้งถ่ายย่อ-ขยาย แบบแปลนความเร็วสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่ทันสมัย

พิมพ์เขียวถ่ายเอกสาร

ศูนย์บริการถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว