บริษัท บางกอกบลูพริ้นต์ เซอร์วิส จำกัด

หมวดหมู่ : พิมพ์เขียว

ที่อยู่
4119,4121 ซอย 103/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-20:00,เสาร์ เวลา 08:00-20:00

สินค้าและบริการ

รับถ่ายพิมพ์เขียว ทั้งถ่ายย่อ-ขยาย แบบแปลนความเร็วสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ ที่ทันสมัย