ประเภทธุรกิจ

ผ้าซิ่นตีนจกบ้านหาดเสี้ยว ตีนจกเก้าลาย ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ซิ่นหมักโคลน ผ้าคลุมไหร่ เสื้อสำเร็จรูปชาย-หญิง มีผลิตภัณฑ์ผ้าทองคำ มีผ้าทองคำให้ชม มีสินค้าพื้นเมือง ศูนย์จำหน่ายทอง-เงิน ลายโบราณ และของฝากสุโขทัย พิพิะภัณฑ์ ผ้าเก่า-ผ้าทอ-ผ้าทองคำ, สถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยมผ้าไทย

พิพิธภัณฑ์โมเดลซุปเปอร์ฮีโร่ ราคาเข้าชม เด็กต่ำกว่า 120 ซม. เข้าฟรี สูงกว่า 120 ซม. แต่ไม่เกิน 160 ซม. 60 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

บริษัท อยุธยา อควาเรี่ยม จำกัด ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่ายและแปรรูป อุทยานสัตว์น้ำ สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภับ บริการขนส่งทั่วประเทศ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต โดยรวบรวมเครื่องมือ เครื่องจักรสมัยโบราณ และการจำลองการทำเหมืองแร่ดีบุกในยุคต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนทั่วไป อัตราค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 100 บาท/คน เด็กต่างชาติ

บริการพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ

ศูนย์แสดงเรือจำลอง 4 มิติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ท่องเที่ยว บ้านไม้สักโบราณ