เหมืองแร่ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์

หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์

ที่อยู่
45 หมู่ 5 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

สินค้าและบริการ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต โดยรวบรวมเครื่องมือ เครื่องจักรสมัยโบราณ และการจำลองการทำเหมืองแร่ดีบุกในยุคต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนทั่วไป อัตราค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 100 บาท/คน เด็กต่างชาติ (อายุต่ำกว่า 15 ปี) 50 บาท/คน ชาวไทย 50