ประเภทธุรกิจ

ผลิตและส่งออกเครื่องประดับ

เกี่ยวกับอัญมณี

จิวเวลรี่

บริการฉายรังษี เปลี่ยนสีอัญมณี

บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี

ส่งออกพลอยคัลเลอร์สโตน / มีโชว์รูมเปิดจำหน่าย

จำหน่ายอัญมณี

ผลิตอัญมณีทุกชนิดส่งออก

บริการตรวจวิเคราะห์และวิจัยอัญมณี