บริษัท โกลบอล เจม เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด

ที่อยู่
1055/736 อาคารสเตททาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00,เสาร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี