ประเภทธุรกิจ

ร้านขายส่งยาสูบจังหวัดลำพูน

อุปกรณ์อัดยาเส้น, เครื่องกรองก้นบุหรี่

จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

จำหน่ายบุหรี่ไทยที่ผลิตจากโรงงานยาสูบ

ซื้อขาย ยาสูบ แปรรูป แล้วนำเข้าส่งออก