Business Type

ร้านขายส่งยาสูบจังหวัดลำพูน

อุปกรณ์อัดยาเส้น, เครื่องกรองก้นบุหรี่

จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

ส่งออกใบยาสูบ

จำหน่ายบุหรี่ไทยที่ผลิตจากโรงงานยาสูบ

ซื้อขาย ยาสูบ แปรรูป แล้วนำเข้าส่งออก

จำหน่ายยาสูบ และอุปกรณ์ยาสูบ ซิการ์ กระดาษม้วนบุหรี่

นำเข้าบุหรี่

จำหน่ายใบยาสูบ

ขายบุหรี่ ยาสูบ