ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายยางสังเคราะห์ SBR ผลิตภัณฑ์ซีโฟร์ ยางสังเคราะห์ น้ำยางไนไตร์ล

ตัวแทนจำหน่าย น้ำมันดีเซล นำ้มันเตา ยางมะตอยสำหรับ ปูถนน น้ำยาควบคุมกลิ่นยางมะตอย

ผลิตอุปกรณ์ปิโตรเลียม

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล น้ำมันไบโอดีเซล

โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี,สารข้างต้นผลิตพลาสติก

ผลิตปิโตรเลียม

น้ำมันปิโตรเลียม