ประเภทธุรกิจ

เพื่อบำบัดอาการต่างๆ เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดตามข้อต่างๆ รวมถึงความผิดปกติของระบบประสาทกล้ามเนื้อ

รับรักษาอาการปวดหลัง,ปวดคอ,ไหล่ติด,ข้อติด,บาดเจ็บจากเล่นกีฬา,จัดดัดดึงกระดูกและข้อ,ปวดหัวเรื้อรัง

รักษาอาการปวดหลัง ปวดคอ ด้วยวิธีการปรับจัดกระดูกสันหลังด้วยการบำบัดที่ไม่รุนแรง

คลินิกปรับกระดูก,การจัดกระดูกโดยใช้มือ หรือไคโรแพรกติก Chiropractic

ศูนย์การแพทย์แนวผสมผสานเพื่อบำบัดโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อฉีกขาด รวมถึงการแพทย์เวชศาสตร์การฟื้นฟู

สุขภาพ การแพทย์ทางเลือก แพทย์ศาสตร์การกีฬากอล์ฟ การแพทย์ไคโรแพรคติก

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง รักษาโรคกระดูกและข้อ

รักษาโรคกระดูก-กายภาพบำบัด

CHIROPRACTIC CLINIC & PHYSICAL THERAPY CLINIC CHIROPRACTIC CLINIC BY DOCTOR OF CHIROPRACT WHO HAS LICENS BOTH THAI & USA