ไทย ไคโร

ที่อยู่
320 อาคารตั้งฮั่วปัก แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
เสาร์ เวลา 13:00-18:00,อาทิตย์ เวลา 10:00-18:00, จันทร์ถึงพฤหัส 10:00-18:00

สินค้าและบริการ

CHIROPRACTIC CLINIC & PHYSICAL THERAPY CLINIC CHIROPRACTIC CLINIC BY DOCTOR OF CHIROPRACT WHO HAS LICENS BOTH THAI & USA