ประเภทธุรกิจ

จัดจำหน่ายและผลิตซีดีเพลง

จำหน่าย CD, VCD, DVD หนังและเพลง, ตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์เพลง

จำหน่ายซีดีวัฒนธรรมไทย

เพลงบรรเลงของคุณจำรัส เศวตาภรณ์

จำหน่ายเทป ซีดี เครื่องใช้ไฟฟ้า

จำหน่ายเทป ซีดี

จำหน่ายเทป และ ซีดี ที่บันทึกเสียงแล้ว

เทป CD/VCD