ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็ม แอล ดี ออยล์เพรส จำกัด จำหน่ายน้ำมันสน น้ำมันก๊าด โซลเว้นท์ น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ ขายส่งน้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อเย็น สเปเชี่ยลออยล์ จาระบีอุตสาหกรรม น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ 100% เกรด aaa น้ำมันล้างผ้ายาง ใช้ล้างลูกกลิ้งหมึกและผ้ายาง น้ำยาล้างและทำความสะอาดสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซต

จำหน่ายทินเนอร์ น้ำมันสน แอลกอฮอลล์

เป็นศูนย์น้ำมันก๊าด และน้ำมันสน

จำหน่ายน้ำมันก๊าด ดีเซล และน้ำมันเตา