ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็ม แอล ดี ออยล์เพรส จำกัด   จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม จำหน่ายน้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อเย็น สเปเชี่ยลออยล์ น้ำมันก๊าด โซลเว้นท์ น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ จาระบีอุตสาหกรรม น้ำยาล้างและทำความสะอาดสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซต น้ำมันสำหรับเพลท และเครื่องพิมพ์ น้ำมันเช็ดล้างคราบ เศษผ้า

จำหน่ายทินเนอร์ น้ำมันสน แอลกอฮอลล์

เป็นศูนย์น้ำมันก๊าด และน้ำมันสน

จำหน่ายน้ำมันก๊าด ดีเซล และน้ำมันเตา