ประเภทธุรกิจ

ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม ดัดแปลง แต่งสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง และซ่อมช่วงล่าง

ประกอบรถพ่วงอเนกประสงค์

บริการ ต่อ ซ่อมแซม และบำรุงรักาารถพ่วง และรถเทลเลอร์

อู่ต่อรถพ่วง กึ่งพ่วง

รับออกแบบ ซ่อม สร้าง รถเทรลเลอร์, รถพ่วง, รถดั๊ม, ตู้คอนเทรนเนอร์, ตู้แห้งแท็งค์น้ำ, แท็งค์น้ำมัน, โครงสร้างเหล็ก รับออกแบบระบบไฟฟ้า เดินระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ในอาคารพาณิชย์ หมู่บ้าน และบ้านพักอาศัย โดยมีวิศวกรไฟฟ้าควบคุมดูแล

รับซ่อม รถใหญ่, รถบรรทุก, รถดั๊ม, ซ่อมแซม, ตัวถัง, ช่วงล่าง

รถพ่วง

บริการประกอบ-ต่อรถพ่วง

อู่ต่อรถพ่วง รถเทเลอร์ รถเครน