อู่สุพรรณยนต์ชุมแพ

ที่อยู่
44 หมู่ 4 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

รับซ่อม รถใหญ่, รถบรรทุก, รถดั๊ม, ซ่อมแซม, ตัวถัง, ช่วงล่าง