ประเภทธุรกิจ

เคมีภัณฑ์, เครื่องแก้ว, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องใช้ทดลอง ในห้องปฏิบัติการทั่วไปและงานชันสูตร ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาตร์ขนาดใหญ่

ซื้อ-ขาย-ซ่อม-บำรุงแก้ไข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์

ซ่อมและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รับซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์