บรูเกอร์ ไบโอสปินเอจี

ที่อยู่
41 อาคารเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาตร์ขนาดใหญ่