ประเภทธุรกิจ

รับติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ภูเก็ต รับติดตั้ง ระบบ cctv ภูเก็ต รับติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ภูเก็ต รับติดตั้ง ระบบ คอมพิวเตอร์ ภูเก็ต รับติดตั้งระบบ lan ภูเก็ต รับติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ต ภูเก็ต รับดูแลระบบรักษาความปลอดภัย ภูเก็ต ดูแลระบบของ บริษัท และ ห้างร้าน โรงแรม หรือผู้ต้องการในระบบ อินเตอร์เน็ต และระบบรักษาความปลอยภัยใน

บริการติดตั้ง วางระบบฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรม linux, mysql delphi, mobile computing, fire alarm with sms, โปรแกรมร้านอาหาร, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม dtac centre, computer software, micro erp

- จำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป EASY-ACC Accounting System - โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll - โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale (POS)

พัฒนาซอฟท์แวร์

อินเตอร์เน็ต,Internet, Leasedline, ลีสไลน์, อินเตอร์เน็ตลีสไลน์, อินเทอร์เน็ต, วงจรเช่า, Private Link, MPLS,IPVPN, VPN, วีพีเอ็น, ไอพีวีพีเอ็น, ระบบแวน, ระบบแลน, WAN, LAN, FrameRelay, FR, เอ็มพีแอลเอส,เชื่อมต่อระหว่างสาขา, วงจรเช่าระหว่างสาขา, ออนไลน์ระหว่างสาขา, ระบบออนไลน์, เชื่อมต่อออนไลน์,ออนไลน์

บริการออกแบบระบบเทคโนโลยี,พัฒนา,จัดจำหน่าย โปรแกรม IBG 5.0,โปรแกรมควบคุมอินเตอร์เน็ต,โปรแกรม WiFi Hotspot และเครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบโรงแรม,หอพัก อพาร์ตเม้น,คอนโด,องค์กรแบบครบวงจร