บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด

ที่อยู่
44/200-203 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30,เสาร์ เวลา 08:30-12:00

สินค้าและบริการ

- จำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป EASY-ACC Accounting System - โปรแกรมบัญชีเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll - โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale (POS)