ประเภทธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยา สุขภาพจิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้บริการตรวจวินิจฉัย, ให้คำปรึกษาและบำรุงรักษาด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, ปัญหาพัฒนาการ, ปัญหาการเรียน, ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมและปัญหาการปรับตัว

การจัดสัมมนา-บรรยาย รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต จำหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คโดยจิตแพทย์วิทยา

รักษาโรคสุขภาพจิต