Business Type

อาหารกระป๋อง

จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารกระป๋อง

จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารกระป๋อง

ผลไม้แปรรูปบรรจุกระป๋องต่างๆ ได้แก่ สับปะรด ฟรุ๊ตสลัด ส้มโอ เงาะ ลิ้นจี่ อื่นๆ และว่านหางจระเข้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง

สับปะรดกระป๋อง ว่านหางจระเข้กระป๋อง

ปลาทูน่าในน้ำมัน, ปลาทูน่าในน้ำเกลือ

ปลากระป๋อง

ปลากระป๋อง

ผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง