Business Type

คลินิกกายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีนปริญญา The physio one ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพและฝังเข็ม เป็นการผสมผสานศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เน้นการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

สถานที่ดูแลบำบัดเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย

เครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

การรักษากายภาพบำบัด กล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก ข้อต่อ ด้วยการอัลตราซาวด์

จำหน่ายเครื่องฝังเข็มแบบไร้เข็ม Top King

คลินิกกายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีนปริญญา The physio one ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพและฝังเข็ม เป็นการผสมผสานศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เน้นการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

คลินิกกายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีนปริญญา The physio one ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพและฝังเข็ม เป็นการผสมผสานศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เน้นการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

MOTE' PULSE

กายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด