Business Type

เป็นผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ จากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายทั้งในประเทศไทย และ นำเข้าจากต่างประเทศ บริการด้านวิศกรรม งานดูแลรักษา ซ่อมบำรุง (engineering and maintenance services) บำรุงรักษาแบบป้องกัน (preventive maintenance) การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (corrective maintenance

บริการซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด,ทุกประเภท

จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายทั้งมือหนึ่งและมือสอง,ศูนย์ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย,อะไหล่เครื่องออกกำลังกาย /รับดูแล-บำรุงรักษา เครื่องออกกำลังกายตามบ้าน ฟิตเนส เซ็นเตอร์ สำนักงาน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา

งานสารพัดช่าง ซ่อมบำรุง ดูแล คอนโดฯ อพาร์เม้นท์ บ้านพักอาศัย งานปูน งานไม้ งานเหล็ก ไฟฟ้า ประปา รับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ให้บริการเป็นรายครั้ง รายเดือน รายปี

รับซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกประเภท เช่น เปลี่ยนผ้ายางลู่วิ่ง, แผงวงจร, มอเตอร์, เปลี่ยนสายสลิง,รับ Maintenance และบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายตามบ้าน, ฟิตเนส, สำนักงานต่าง, สถานศึกษา

"รับซ่อมจำหน่ายลู่วิ่งไฟฟ้า, เครื่องออกกำลังกาย"

รับซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า,รับซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกประเภท,จำหน่ายอะไหล่ลู่วิงไฟฟ้า,อะไหล่เครื่องออกกำลังกาย

บริษัท ระยอง พรีซิชั่น เวอร์คส จำกัด บริษัทประกอบกิจการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงหล่อเหล็ก โรงกลึง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและเราคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีที่สุด บริษัทตั้งอยู่ใน อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

ซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรใหญ่ ทั่วไป