Sourcing

รับเดินท่อ HDPE ท่อประปาในบ้าน

Add to RFQ

รับเดินท่อ HDPE ท่อประปาในบ้าน อาคาร   ท่อรั่ว รับติดตั้งท่อทั้งภายในอาคาร และ ระบบเดินท่อลอยนอกอาคารเชื่อมต่อระบบภายในอาคารทั้งงานวางท่อใหม่และงานปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระบบท่อเดิม  สมุทรปราการ  พระสมุทรเจดีย์  ชลบุรี  ระยอง  พระราม2  สมุทรสาคร  

 

เดินท่อ hdpe.jpg
เดินท่อ hdpe 4.jpg
เดินท่อ hdpe 5.jpg
เดินท่อ hdpe 1.jpg

 

 


Please request for more details or contact our customer service for more information.