Online Catalog

บริษัทรักษาความปลอดภัย

Add to RFQ

พนักงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ โดยทางบริษัทฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่านเคร่งครัดระเบียบวินัย และวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ วิธีการแจ้งเหตุ วิธีการระงับเหตุ ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชม เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ


Please request for more details or contact our customer service for more information.